2021  Image9 Ret til ændringer forbeholdes
 14.01.2021
Det er nu bekendtgjort, at Harmonika Museet på Tranum Engevej er solgt
og overtaget af "Kragelund Bed & Breakfast" Tranumvej 194.
Der er aftalt, at danseaftener kan fortsætte når det er muligt, hvis der er interesse for det.
Nærmere oplysninger kommer senere, eventuelt på en kommende generalforsamling eller her på siden.
Med venlig hilsen
På Støtteforeningens vegne
12.07.2021 Grundet den "slingrekurs" der føres her i landet, hvor nogen må og andre ikke må -
har bestyrelsen i Støtteforeningen Harmonika Museets Venner på et møde, 
vedtaget ikke at starte noget op på Harmonika Museet i 2021 - men venter til 2022,
hvor der vil blive afholdt en generalforsamling.
Derfor aflyser vi alle arrangementer resten af året 2021.
På Bestyrelsens vegne
Børge Degn Jensen