2022  Image9 Ret til ændringer forbeholdes
 

Ekstraordinær generalforsamling
afholdes onsdag den 15. juni 2022 på Arentsminde Cafeteria kl. 18.00-22.30
KUN adgang for medlemmer der har betalt kontingent for året 2020.
Emne: Opløsning af "Støtteforeningen Harmonika Museets Venner"
Fællesspisning menu: Flæskesteg m/tilbehør - aftenen slutter med suppe.
Efter spisningen spiller Confetti til dans.

Tilmelding nødvendigt til Sigrid 29213746 eller
Sonja 21902945 eller Børge 24845341 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
   
  Generalforsamling. 
Den tidligere aflyste  generalforsamling i Harmonikamuseets støtteforening
afholdes onsdag den 6 april 2022 på Arentsminde Cafeterie kl 19.00.
(Arentsminde Cafeteria, Thyvej 16, 9460 Brovst)

Fremlæggelse af revideret regnskab fra 2019 og 2020.
Opløsning af foreningen, da museet er ophørt og solgt.
KUN adgang for medlemmer der har betalt kontingent for året 2020.
Tilmelding nøvendigt til Sigrid 29213746 eller
Sonja 21902945 eller Børge 24845341 senest 30. Marts af hensyn til kaffe med brød
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
2021 Image9 Ret til ændringer forbeholdes
  Ekstraordinær generalforsamling, Harmonika Museet, Tranum Engevej 250, 9460 Brovst
søndag den 19. december 2021 kl. 13.00.
Vedtaget søndag den 21. november 2021 på Harmonika Museet af 37 medlemmer.
Læs hele indkaldelsen via dette link:
http://www.harmonikanyt.dk/index.php/se-kalenderen/se-kalenderen
  OPDATERET 11.11.2021
Den annoncerede generalforsamling i Støtteforeningen Harmonika Museets Venner 
udsættes til foråret 2022, på grund af corona situationen.
På vegne af bestyrelsen
Børge Jensen
  Indkaldelse til generalforsamling, søndag den 21. november 2021.
Den tidligere af Støtteforeningen Harmonika Museets Venner annoncerede og aflyste
generalforsamling 15. marts 2020 - vil blive afholdt
Søndag den 21. november 2021 kl. 13.30
på Harmonika Museet, Tranum Engevej 250, 9460 Brovst.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Den siddende bestyrelse ønsker ikke genvalg.
På bestyrelsens vegne
Børge Jensen
31. oktober 2021
 14.01.2021
Det er nu bekendtgjort, at Harmonika Museet på Tranum Engevej er solgt
og overtaget af "Kragelund Bed & Breakfast" Tranumvej 194.
Der er aftalt, at danseaftener kan fortsætte når det er muligt, hvis der er interesse for det.
Nærmere oplysninger kommer senere, eventuelt på en kommende generalforsamling eller her på siden.
Med venlig hilsen
På Støtteforeningens vegne
12.07.2021 Grundet den "slingrekurs" der føres her i landet, hvor nogen må og andre ikke må -
har bestyrelsen i Støtteforeningen Harmonika Museets Venner på et møde, 
vedtaget ikke at starte noget op på Harmonika Museet i 2021 - men venter til 2022,
hvor der vil blive afholdt en generalforsamling.
Derfor aflyser vi alle arrangementer resten af året 2021.
På Bestyrelsens vegne
Børge Degn Jensen